Opening Vygotskij bibliotheek en veiling

Het afgelopen jaar is er door de stichting en verschillende vrijwilligers hard gewerkt aan het opzetten van de Vygotskij bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch. Een grote collectie boeken is uitgezocht, gecategoriseerd, ingevoerd en in nieuwe boekenkasten geplaatst. Op vrijdag 13 februari zal de bibliotheek tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, officieel worden geopend. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan chiel.vander.veen [at] vu.nl

Tijdens de opening zal – net als vorig jaar – weer een veiling plaatsvinden. Dit jaar veilen we geen producten, maar diensten┬ávan verschillende nascholers en onderzoekers. Denk bijvoorbeeld aan een workshop over het werk en leven van Vygotskij door prof. Bert van Oers. Of een uurtje sparren over uw school als lerende organisatie met dr. Hans Bakker. Het volledige overzicht van te veilen diensten zal spoedig op onze website worden geplaatst.

Comments are closed.